Счетоводна кантора Декагон
 за нас
услуги
цени
връзки
за контакти

Абонаментно счетоводно обслужване

 • текущо осчетоводяване съгласно НСС и МСС, изготвяне на данъчни декларации, осигуровки, платежни документи и данни за НАП, оборотни ведомости;
 • изготвяне ведомости за заплати и осигуровки. Осъществяване на всички дейности, свързани с управлението на персонала и лицата наети по трудови и граждански договори;
 • водене на складови наличности на стоки и материали;
 • счетоводно отчитане на ДДС;
 • консултации за прилагане на оптимална счетоводна политика и спазване на действащото данъчно законодателство, трудово-правни и осигурителни консултации;
 • данъчна защита и участие при извършване на данъчни проверки;
 • заверка на осигурителни книжки за осигурителен стаж в НАП на самоосигуряващите се лица;
 • изготвяне на годишни и междинни финансови отчети;
 • изготвяне на годишна данъчна декларация.

Годишно счетоводно приключване

 • осчетоводяване и класифициране на счетоводните документи и съставяне на годишен финансов отчет и оборотна ведомост;
 • изготвяне на годишна данъчна декларация от правоспособен счетоводител;
 • консултации по данъчното, трудовото и осигурително законодателство;
 • данъчна защита.

оборудване за басейни и СПА центрове
Далия ООД :: басейни сауни вани

Офис:
Варна
ул."Бр. Георгиевич" 15"

тел./факс: 052/ 634 818
моб. тел.: 088 7653 587

office@dekagonbg.com